Profile picture for user Mäsiar Juraj
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

Mgr. a ArtD. ročník

Video
Mäsiar Juraj