Popis Ateliéru vizuálnych efektov

Kontakty (Contacts):
Filmová a televízna fakulta VŠMU (Film and TV Faculty, Academy of Performing Arts), Svoradova 2, 813 01 Bratislava, Slovakia
Ateliér vizuálnych efektov (Visual Effects Department): prof. Ľudovít Labík, ArtD.
tel.: +421-2-5930 3580, 

vizualneefekty@vsmu.skvizualneefekty@gmail.com

Učebne a ateliér: Zochova 5, Bratislava