Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Vektorizácia - Pracovné súbory
3D foto autoportrét
Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Vizuál autorský so vstupmi prebratými
Video spoluautorské
Vizuál vytvorený zo zadania v škole
Vizuál na objednávku zákazníka
Video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét