Profile picture for user Seidmann Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - vizuál na objednávku zákazníka