Profile picture for user Seidmann Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Realizované práce

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+2

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. štúdium

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník