Profile picture for user Rovderová Veronika
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét