Profile picture for user Macháč Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - vizuál autorský so vstupmi prebratými
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét