Vzdelanie

2014 - 2019 FTF VŠMU - Ateliér vizuálnych efektov
2008 - 2012 SOŠT Poprad - Grafik digitálnych médií

Výber profesionálnych projektov

Autorské projekty
2018 - ALTER '49
2017 - Execution Time (02:03)
2017 - Don't Repeat (04:00)
2016 - ATLAS Teaser (01:11)
2015 - Tyrannis (04:48)
2014 - The Visitor (02:46)

Prednášková činnosť
2020 - Motion Meetup, Bratislava
2018 - Digital Media Conference, Praha
2015 - Nanook Festival, Brno