Dejiny VFX
Vzdelanie

2014 - 2019 FTF VŠMU - Ateliér vizuálnych efektov
2008 - 2012 SOŠT Poprad - Grafik digitálnych médií

Výber profesionálnych projektov

Autorské projekty
2018 - ALTER '49
2017 - Execution Time (02:03)
2017 - Don't Repeat (04:00)
2016 - ATLAS Teaser (01:11)
2015 - Tyrannis (04:48)
2014 - The Visitor (02:46)

Prednášková činnosť
2020 - Motion Meetup, Bratislava
2018 - Digital Media Conference, Praha
2015 - Nanook Festival, Brno

Dejiny VFX, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

Dejiny FVX, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník