Profile picture for user Maryniak Patrik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
+2

3rd year Bc.

Video je súhrnom, doteraz, vykonanej práce na preprodukcii bakalárskeho filmu.

Video