Profile picture for user Maryniak Patrik
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
+2

3. Bc. ročník

Video

Video je súhrnom, doteraz, vykonanej práce na preprodukcii bakalárskeho filmu.

Maryniak Patrik
Typ cvičenia