+2

3. Bc. ročník

Video je súhrnom, doteraz, vykonanej práce na preprodukcii bakalárskeho filmu.

Maryniak Patrik
Typ cvičenia