Profile picture for user Seidmann Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Mgr. and ArtD. studies

Spolupráca = Autor konceptu vozidla - Diego Hernando, Trnasport dizajn, VŠVU

Video
Photo documentation