Profile picture for user Kacvinský Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Vizitka-showreel
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - vizuál vytvorený zo zadania v škole
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka
2D Fotoportrét