Absolventský film nakrútený k stretnutiu záverečných projekcií študentov Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka na FTF VŠMU dňa 14.1.2023.

Type of education