Profile picture for user Hotový Tomáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

2. Bc. ročník

Video
Spoločné cvičenie s katedrou kameramanskej tvorby.
Hotový Tomáš