Profile picture for user Šulek Matej
Začiatok bakalárskeho štúdia

2-3.r-Bc. voliteľné

Vimeo