Profile picture for user Šulek Matej
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+4

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník