Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3rd year Bc.

Realizácia efektu hovoriacej ruky do bakalárskeho filmu Kancelárska anomália, treatment.

Video
Project analysis, synopsis, treatment