Profile picture for user Maryniak Patrik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Mgr. and ArtD. studies

V rámci workshopu ,,ďalšie vzdelávanie,, som pôsobil ako lektor v sekcii vizuálnych efektov. Predstavil som účastníkom techniky klúčovacej plochy a následného compositingu do zvoleného obrazu.Ďalšie vzďelávanie je priamym pokračovaním projektu ,,Letná filmová škola,, v rámci ktorého som už skôr pôsobil. Vrámci letnej filmovej školy som pôsobil v rovnakej pozícii a objasňoval možnosti využitia zeleného aj modrého plátna.Verím že v rámci ,,ďalšieho vzdelávania,, sa nám podarilo vytvoriť ešte lepší výsledok za danýčas.

Photo documentation