Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

Mgr. and ArtD. studies

Krátka ukážka sochy prevedenej do 3D podoby pomocou 3D scanovania.

3D model mal byť pôvodne využitý vo väčšom projekte.

Video