Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

Mgr. and ArtD. studies

Tvorba 3D modelu Steampunkového zariadenia a jeho príprava na textúrovanie v letnom semestri.

Video