Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023

Mgr. and ArtD. studies

Na vyhotovenie zadania - Realizácia VFX s inými ateliérmi - som spolupracoval s Karin Kissovou, študentkou piateho ročníka scenáristiky. Pomáhala mi písať, prekladať a doupravovať scenár na môj magisterský projekt. 

Video