Profile picture for user Vančo Tibor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

2nd year Bc.

Video
Photo documentation