Profile picture for user Vančo Tibor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

2. Bc. ročník

Vančo Tibor
Fotodokumentácia