Profile picture for user Ujmiak Miroslav
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realized works

2nd year Bc.

2nd year Bc.

1st year Bc.

2nd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

DFT

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

+1

1st year Bc.