2D zadanie

2D zadanie. Nafotografujte dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií a aby vzájomne komunikovali. Následne sa nechajte odfotografovať ako autoportrét.
Z fotografií urobte účastníkov udalosti a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný formát bol 10:15 na výšku s najmenším rozlíšením 1280x1920.
Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita. 

2D zadanie - realizácia
3D zadanie

3D zadanie. Zátišie so surrealistickým prvkom. Vytvorte filmový záber, ktorý s použitím výrazových prostriedkov 3D voľne reinterpretuje obraz J. Nunno “Major Re-pears”. 
Sami si definujte mieru štylizácie a spôsob uchopenia témy. Vymodelujte vlastný objekt v 3D, ktorý vychádza z predlohy - hrušky rozrezanej a pospájanej klincami a sponkami. Tento objekt zduplikujte a zakomponujte vo filmovom formáte 16:9. Pokúste sa prostredníctvom 3D materiálov reinterpretovať farebnosť a svetelnú atmosféru pôvodného obrazu. Zamerajte sa na jeden aspekt - tvar, materiál, svetlo, farba.  Animáciou kamery a svetiel potom vytvorte 5 až 10 sekundový záber, ktorý navedie pozornosť diváka na vami zvolený aspekt alebo výtvarnú myšlienku.

3D input - reference photo
3D zadanie - realizácia