Text 2D zadania

2D zadanie. Nafotografujte dvoch kolegov figurantov na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy dodaných backgroundových fotografií a aby vzájomne komunikovali. Následne sa nechajte odfotografovať ako autoportrét.
Z fotografií urobte účastníkov udalosti a vložte ich do niektorého z prostredí na fotografiách tak, aby výsledný formát bol 10:15 na výšku s najmenším rozlíšením 1280x1920.
Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia do jedného. Je tu možná plná kreativita. 

Referenčné foto 3D cvičenia
Realizácia 3D praktického zadania
Text 3D zadania

3D zadanie. Zátišie so surrealistickým prvkom. Vytvorte filmový záber, ktorý s použitím výrazových prostriedkov 3D voľne reinterpretuje obraz J. Nunno “Major Re-pears”. 
Sami si definujte mieru štylizácie a spôsob uchopenia témy. Vymodelujte vlastný objekt v 3D, ktorý vychádza z predlohy - hrušky rozrezanej a pospájanej klincami a sponkami. Tento objekt zduplikujte a zakomponujte vo filmovom formáte 16:9. Pokúste sa prostredníctvom 3D materiálov reinterpretovať farebnosť a svetelnú atmosféru pôvodného obrazu. Zamerajte sa na jeden aspekt - tvar, materiál, svetlo, farba.  Animáciou kamery a svetiel potom vytvorte 5 až 10 sekundový záber, ktorý navedie pozornosť diváka na vami zvolený aspekt alebo výtvarnú myšlienku.