Dňa 30.3.2022 sa na Univerzite Komenského v Bratislave uskutočnila prednáška pre študentov reklamy. Prednášajúci AVFX FTF VŠMU prof. Ľudovít Labík, ArtD. na pozvanie prof. Pavla Horňáka sprostredkoval tému „APLIKÁCIA TROJAKTOVEJ ŠTRUKTÚRY DO KRÁTKYCH PRÍBEHOVÝCH FORIEM“ ako aktivitu súvisiacu s plnením cieľov Špičkového tímu VFX na FTF VŠMU na rok 2022.

Photo documentation