Dňa 30.3.2022 sa uskutočnila prednáška pre študentov reklamy na Univerzite Komenského v Bratislave. Prednášajúci pedagóg AVFX FTF VŠMU prof. Ľudovít Labík, ArtD. na pozvanie prof. Pavla Horňáka sprostredkoval tému "Príbeh v reklame" ako aktivitu súvisiacu s napĺňaním cieľov Špičkového tímu VFX na FTF VŠMU za rok 2022.

Fotodokumentácia