Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

2nd year Bc.

Video