Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

Realizované práce

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník