Profile picture for user Turčan Dominik
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

2. Bc. ročník

Video