Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video spoluautorské & so vstupmi prebratými
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
Portfólio - video objednávkové vytvorené pre zákazníka