Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023

Realizované práce

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+4

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium