Profile picture for user Šimko Kevin
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
3D foto autoportrét
Pracovné súbory - 3D model
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch