Profile picture for user Šesták Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Matte painting - pracovné súbory
Zázrak
3D v Sketchfabe
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch