Profile picture for user Šesták Maroš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting (maskovanie)
Matte painting (maskovanie) - pracovné súbory
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D v Sketchfabe
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch