Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
3D autoportrét
3D videorender
3D v Sketchfabe
3D autoportrét - 3D zobrazenie
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét