Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D autoportrét - 3D zobrazenie
3D videorender
3D v Sketchfabe
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
Portfólio - video vytvorené zo zadania počas štúdia
2D Fotoportrét