Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. and ArtD. studies

Saké koncept - WIP

Mimoškolská práca


Mojou prácou bolo získať referencie a vytvoriť model spolu s textúrou.


Rendering bol robený v programe Blender.

Video