Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Year of Mgr. and ArtD.

Polročná verzia teoretickej časti písomnej diplomovej práce.

Written analysis, BC, MGR theoretical thesis