Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. štúdium

Polročná verzia teoretickej časti písomnej diplomovej práce.

Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca