Profile picture for user Kamenská Agáta
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting
Zázrak
Zázrak - pracovné súbory
3D autoportrét
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét