Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Farba, atmosféry - Pracovné súbory
Matte painting (maskovanie)
Zázrak (vektorizácia)
Zázrak (vektorizácia) - pracovné súbory
3D foto autoportrét
3D model - Pracovné súbory
Portfólio - video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét