Profile picture for user Hýbelová Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Matte painting
Zázrak
Portfólio - vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét