Profile picture for user Hýbelová Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét