Profile picture for user Hýbelová Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Videovizitka
Farebné verzie - atmosféry
Maskovanie
Vektorizácia
Foto autorské vo všetkých obrazových vstupoch
2D Fotoportrét