Profile picture for user Hýbelová Michaela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

Realizované práce

+2

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník