Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023

Mgr. and ArtD. studies

Pedagogický seminár

 

Publikum:

Adam Dedík - Herný dizajn, VŠMU

Patrik Búran - Teória digitálnych hier, UCM FMK

 

Na pedagogický seminár som dostal možnosť prednášať absolventovi VŠMU Adamovi Dedíkovi a študentovi Digitálnych hier, na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave Patrikovi Búranovi, nakoľko prejavili záujem dozvedieť sa viac o technológií - deepfake.

Prebrali sme základné informácie, princípy a postup pri vytváraní tohto média, ako je napríklad všeobecná definícia deepfaku, tréning modelu umelej inteligencie, softvéry, ktoré sa dajú na vytvorenie tohto média použiť, alebo podmienky kedy pri deepfaku dokážeme dosiahnuť najlepší výsledok. Zároveň sme si pozreli pár mojich experimentov s touto technológiou a detailnejšie sme si aj rozobrali zopár videí o tejto problematike od týchto tvorcov. Pri prezentácii som sa opieral o vedomosti, ktoré som získal a stále získavam počas magisterského štúdia. Tieto vedomosti sa mi využijú pri písaní diplomovej práce, či pri vytváraní magisterského filmu, nakoľko som tak povediac zasvätil“ celý magisterský ročník tejto problematike.

Video
Photo documentation