Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
+1
Cooperation with

Mgr. and ArtD. studies

Teoretická príprava, vizualizácie a stručné zhrnutie autorského filmu Očistec.

Video
Project analysis, synopsis, treatment
Photo documentation
Description of photo documentation

Plagáty a fotografie z prípravy filmu Očistec.