Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
+1
Spolupráca s

Mgr. štúdium

Teoretická príprava, vizualizácie a stručné zhrnutie autorského filmu Očistec.

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Plagáty a fotografie z prípravy filmu Očistec.